Breaking News
Home / Law Jobs

Law Jobs

Maharashtra Health Department 2019: महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये ५७७८ पदांची महाभरती

Akola Health Department 2019

Maharashtra Health Department 2019 महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये 5778 पदांची महाभरती Recruitment in Various Districts of Maharashtra State for the Post of Multipurpose Health …

Read More »

Mumbai Suburban Recruitment 2019 : मुंबई उपनगर जिल्हयातील न्यायालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदांसाठी भरती प्रक्रिया

Mumbai Suburban Recruitment

Mumbai Suburban Recruitment 2019 मुंबई उपनगर जिल्हयातील न्यायालयात सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदांसाठी भरती प्रक्रिया Recruitment in Mumbai Suburban District, for the post of Assistant Government …

Read More »

MWRRA Recruitment 2019 : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया

MWRRA Recruitment

MWRRA Recruitment 2019 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया Recruitment in Maharashtra Water Resource Regulatory Authority for the post of Deputy Director (Ground …

Read More »

MPSC Recruitment 2019 : महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग्य न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2019

MPSC Recruitment

MPSC Recruitment 2019 महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग्य न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पूर्व परीक्षा 2019 Recruitment through Maharashtra Public Service Commission (MPSC) for the  …

Read More »

Sumreme Court of India Recruitment 2019 : भारतीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विधी लिपिक कम रिसर्च असिस्टंट पदांची भरती

Supreme Court of India Recruitment

Supreme Court of India Recruitment 2019 भारतीय सर्वोच्च  न्यायालयामध्ये विधी लिपिक कम रिसर्च असिस्टंट पदांची भरती Recruitment in Supreme Court of India for the post …

Read More »

SPMCIL Recruitment 2018 : भारत प्रतिभूती मुद्रण व मुद्रा निर्माण निगम लि. मध्ये विविध पदांची भरती

SPMCIL Recruitment

SPMCIL Recruitment 2018 भारत प्रतिभूती मुद्रण व मुद्रा निर्माण निगम लि. मध्ये विविध पदांची भरती Recruitment in Security Printing and Minting Corporation of India Ltd. For …

Read More »