Tag: KMC Jobs 2019

Kolhapur Municipal Corporation Recruitment 2019 : कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये वाहन चालक पदांसाठी भरती प्रक्रिया एकूण 50 जागा

Kolhapur Municipal Corporation Recruitment 2019 कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये वाहन चालक पदांसाठी भरती प्रक्रिया एकूण 50 जागा Recruitment in Kolhapur Municipal Corporation for the post of Driver. Details of the latest …